Όροι και Προυποθέσεις

  1. Αρχική
  2. Όροι και Προυποθέσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ SITE.